Connecting adalah tempat di mana anda boleh berkomunikasi dengan pengguna yang memahami anda, pada bila-bila masa, di mana sahaja tanpa prejudis. Oleh itu, mencipta persekitaran yang selesa dan bersih bagi pengguna adalah sangat penting bagi pasukan pengurusan. Garis panduan di bawah mengandungi peraturan yang mesti dipatuhi untuk mencipta komuniti yang bersih. Kegagalan mematuhi garis panduan ini boleh mengakibatkan tindakan dan hukuman dalam penggunaan perkhidmatan tanpa notis terlebih dahulu.

Bahasa dan tindakan kasar serta keganasan

A. Bahasa yang dianggap sebagai bahasa kasar atau sesuatu yang menyakitkan hati pihak yang mendengar/pembaca akan dianggap sebagai ‘bahasa kasar’. Ini tidak kira sama ada perkataan tersebut lazim digunakan di kalangan rakan atau di Internet.

B. Hinaan dan fitnah yang ditujukan kepada bangsa, negara, kawasan, pekerjaan, jantina, umur, orientasi seksual, agama, kecacatan, dan sebagainya adalah dilarang sama sekali.

C. Semua tindakan menghina, merendahkan martabat, atau mencaci orang lain adalah dilarang.

D. Semua tindakan yang mungkin dianggap menjijikkan atau tidak menyenangkan oleh orang lain adalah dilarang.

E. Semua tindakan yang mungkin membuat orang lain merasa terancam adalah dilarang.

F. Semua tindakan yang mungkin dianggap kasar atau memfitnah selain daripada yang tersebut di atas adalah dilarang.

Pelanggaran seksual dan perbualan lucah

A. Dalam apa jua keadaan, daripada membincangkan atau mencadangkan topik seks dalam panggilan, sembang, catatan, profil, mesej, dan lain-lain adalah dilarang.

B. Perilaku seksual fizikal, lisan, dan visual adalah dilarang, seperti jenaka lucah, metafora seksual atau penilaian tentang penampilan, meminta fakta seksual, dan memaksa tingkah laku tertentu.

C. Semua tindakan lucah selain daripada yang tersebut di atas adalah dilarang.

Pertukaran maklumat hubungan dan permintaan maklumat peribadi yang berlebihan

A. Berkongsi nombor telefon peribadi, ID SNS, dan bilik sembang terbuka adalah dilarang. Kerosakan sekunder boleh berlaku akibat kebocoran maklumat peribadi.

B. Jangan meminta, merangsang, atau memaksa maklumat peribadi seperti umur, pekerjaan, atau kawasan kediaman tanpa saling hormat-menghormati.

C. Sebarang aktiviti selain daripada yang tersebut di atas yang mungkin dianggap pertukaran maklumat hubungan atau maklumat hubungan yang berlebihan adalah dilarang.

Perbualan yang tidak ikhlas

A. Bercakap di telefon, dalam kumpulan, adalah dilarang.

B. Menggunakan bahasa tidak formal tanpa saling hormat adalah dilarang.

C. Menelefon dalam suasana di mana anda tidak dapat memberi tumpuan pada panggilan tanpa saling hormat adalah dilarang.

D. Tindakan menyanyi, tidak menjawab, atau mengeluarkan bunyi yang tidak dikenali selepas menyambung panggilan tanpa saling hormat adalah dilarang.

E. Bercakap di telefon semasa mabuk atau dalam keadaan tidak waras adalah dilarang.

Aktiviti-aktiviti Haram

A. Menyebarluaskan maklumat peribadi orang lain atau menyamar sebagai orang lain adalah haram.

B. Menggunakan beberapa ID adalah dilarang.

C. Aktiviti transaksi haram seperti tuntutan wang untuk wang adalah dilarang.

D. Menggunakan nama Connecting atau menyamar sebagai kakitangan Connecting untuk menipu atau mendapat faedah orang lain, dan sebagainya adalah dilarang.

E. Mempromosikan, menjual, atau mengajak keahlian produk / perkhidmatan lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Connecting adalah dilarang.

F. Mana-mana kesalahan selain daripada yang tersebut di atas dan perlakuan yang berpotensi menyebabkan masalah moral dan etika adalah dilarang.

Langkah-langkah dan Jenis Sanksi

A. Sanksi dijalankan secara berperingkat, iaitu amaran, penangguhan sementara, dan penangguhan kekal.

B. Amarana boleh dikeluarkan sehingga tiga kali, bergantung kepada tahap isu, kemudian akaun boleh digantung dengan serta-merta.

C. Penangguhan sementara boleh diberikan dari 24 jam hingga 7 hari, bergantung kepada keparahannya, akaun boleh digantung dengan serta-merta.

D. Jenis-jenis larangan sementara termasuk penangguhan panggilan, penangguhan makanan, dan penangguhan panggilan dan makanan. Jika fungsi panggilan dihentikan, pengguna tidak dapat membuat panggilan. Jika fungsi makanan dihentikan, pengguna hanya boleh membaca pos.

E. Walaupun anda tidak melanggar peraturan secara langsung, penangguhan sementara akaun anda boleh dikenakan jika anda menerima laporan beramai-ramai dalam tempoh singkat.

F. Jika akaun digantung secara kekal, perkhidmatan tidak boleh dikesan semula, dan bergantung kepada tahap kes, Connecting boleh meminta agensi-agensi perundangan dan penyiasatan untuk mengkaji bahan berkaitan atau menghantar bahan tersebut.

G. Jika akaun anda dikenakan tindakan, ditangguhkan sementara, atau digantung secara kekal dengan melanggar syarat-syarat dan undang-undang, kami tidak akan mengembalikan apa-apa berlian yang telah digunakan atau disimpan.

H. Semua sanksi mematuhi dasar privasi, syarat-syarat perkhidmatan, dan panduan komuniti.

Rakaman Perbualan

Connecting merakam perbualan dalam semua bilik sembang & suara dan juga mesej yang anda hantar atau terima dari pengguna lain supaya kami dapat menyiasat sebarang aduan berkenaan dengan pelanggaran Garis Panduan Komuniti atau Terma Perkhidmatan kami, atau aktiviti yang tidak sah atau haram. Ini adalah sebahagian daripada komitmen kami untuk menyediakan ruang yang paling selamat mungkin untuk perbualan anda, dan untuk memerangi perlakuan dan kandungan yang tidak sah dan berbahaya. Kami akan mengekalkan rakaman ini selama yang munasabah untuk menyiasat pelanggaran yang berpotensi.