Dasar Privasi: Connecting

Kemaskini Terakhir: 31 Mac 2023

Apabila anda menggunakan “Produk” kami (aplikasi iOS dan Android kami serta laman web kami), anda memberikan maklumat peribadi kepada kami. Kami telah menyediakan dasar privasi ini (dikenali sebagai “Dasar Privasi” atau “Dasar”) untuk membantu anda memahami maklumat peribadi yang kami kumpulkan, bagaimana kami menggunakannya dan mendedahkannya, berapa lama kami menyimpannya, dan pilihan anda mengenainya. Dasar ini tidak merangkumi maklumat yang tidak mengenal pasti anda. Ia juga tidak merangkumi amalan pengguna Connecting. Pengguna yang mendengar anda berbicara di Connecting atau melihat maklumat yang anda kongsi di Connecting mungkin menyimpan maklumat tersebut di luar Produk kami menggunakan alat lain.

Anda mungkin mempunyai hak privasi tertentu di negeri atau kawasan anda. Di Amerika Syarikat, penduduk California dan negeri lain mempunyai hak privasi tertentu. Penduduk Kitaran Ekonomi Eropah (“KEE”), UK, Republik Korea, dan kawasan lain juga mempunyai hak tertentu. Penduduk setiap negara boleh mencari maklumat di bawah.

  1. Maklumat yang Kami Kumpulkan

A. Maklumat yang anda berikan

l Apabila anda menggunakan Connecting, kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami. Ini termasuk: Maklumat Akaun. Apabila anda menubuhkan akaun, kami mungkin meminta anda untuk memberikan maklumat tentang diri anda, termasuk nama anda, nombor telefon, alamat e-mel, jantina, tarikh lahir, biografi, gambar profil, minat. Jika anda menggunakan Produk kami sebagai tetamu tanpa menubuhkan akaun, kami mungkin meminta anda untuk memberikan nombor telefon anda. Untuk menambah kandungan tertentu, seperti gambar atau video, anda boleh membenarkan kami mengakses kamera atau album foto anda. Anda boleh menambah atau mengeluarkannya pada bila-bila masa.

B. Maklumat yang kami dapat apabila anda menggunakan produk kami

l Apabila anda menggunakan Produk kami, kami mengumpul maklumat peribadi tambahan berdasarkan aktiviti anda dan maklumat peribadi lain yang mungkin anda berikan. Ini termasuk:

l Maklumat Penggunaan dan Aktiviti. Ini termasuk maklumat tentang bilik perbualan & suara yang anda cakap, Kiriman & Balasan yang anda cipta, dan Imej & Fail suara yang direkodkan yang anda muat naik. Ini juga termasuk siapa yang anda hantar permintaan kawan, jenis orang atau kiriman yang anda minati, skor yang anda perolehi, dan jenis kerja lain yang diterbitkan di Perkhidmatan.

l Perbualan. Connecting merakam perbualan dalam semua bilik perbualan & suara dan juga mesej yang anda hantar atau terima daripada pengguna lain supaya kami dapat menyiasat sebarang aduan mengenai pelanggaran Garis Panduan Komuniti kami atau Terma Perkhidmatan kami, atau aktiviti yang lain yang tidak sah atau haram. Ini adalah sebahagian daripada komitmen kami kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan ini untuk menyediakan ruang perbualan yang selamat mungkin untuk perbualan anda, dan untuk memerangi tingkah laku dan kandungan yang tidak sah dan berbahaya. Kami akan menyimpan rakaman tersebut selama yang munasabah untuk menyiasat pelanggaran yang berpotensi.

l Komunikasi. Jika anda menghubungi kami secara langsung, kami mungkin menerima maklumat tambahan mengenai anda. Sebagai contoh, apabila anda menghubungi kami untuk sokongan, kami akan menerima nama samaran anda, alamat e-mel, ID unik, gelaran, kandungan mesej atau lampiran yang anda hantar kepada kami, dan maklumat lain yang anda pilih untuk berikan.

l Maklumat Pembayaran dan Transaksi. Jika anda melanggan atau membeli “Diamonds(Virtual Item)” maya, pembelian anda akan dibuat melalui akaun Apple atau Google anda. Connecting tidak mengumpul maklumat kewangan atau bil daripada anda berkaitan dengan transaksi sedemikian. Sila semak terma dan notis Apple atau Google untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana data anda diproses. Kami menyimpan rekod pembelian yang anda buat, masa pembelian anda, dan jumlah yang anda belanjakan untuk mengkredit akaun anda dengan nilai yang betul.

l Data Log dan Maklumat Peranti. Kami mungkin mengumpul maklumat daripada dan tentang peranti yang anda gunakan. Khususnya, kami mungkin mengumpul maklumat tentang percubaan pengesahan log masuk dan pengesahan yang berjaya, perkakasan dan perisian anda, seperti model perkakasan, versi sistem operasi, memori peranti, pengenal aplikasi unik, aplikasi yang dipasang, pengenal peranti unik, jenis penyemak imbas, dan maklumat mengenai sambungan rangkaian mudah alih dan mudah alih anda, seperti nombor telefon mudah alih, penyedia perkhidmatan, alamat IP, dan kekuatan isyarat.

C. Maklumat daripada pihak ketiga

l Maklumat Media Sosial. Jika anda menggunakan Twitter, Instagram, atau akaun media sosial lain semasa mendaftar, kami mungkin menerima maklumat dari perkhidmatan lain tersebut. Maklumat yang kami terima akan bergantung pada tetapan privasi di perkhidmatan lain tersebut.

  1. Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat yang Kami Kumpul

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpul:

A. Untuk mentadbir akaun anda dan menyediakan perkhidmatan kami kepada anda

l Mencipta dan menguruskan akaun anda

l Menyediakan sokongan pelanggan dan menjawab permintaan anda

l Berkomunikasi dengan anda mengenai perkhidmatan kami

l Menyesuaikan harga, menawarkan diskaun, dan promosi lain, serta menyelesaikan urus niaga anda

l Mengendalikan pertandingan dan pertandingan

B. Untuk membantu anda berhubung dengan pengguna lain

l Mengesyorkan anda kepada ahli lain dan mengesyorkan ahli lain kepada anda

l Memaparkan profil ahli kepada satu sama lain

l Membolehkan ahli mencari dan berhubung dengan ahli lain

C. Untuk menyediakan perkhidmatan Connecting yang baru kepada anda

l Mendaftarkan anda dan memaparkan profil anda pada ciri-ciri baru dan aplikasi Connecting yang baru

l Menguruskan akaun anda pada ciri-ciri dan aplikasi baru ini

D. Untuk menyediakan tawaran dan menjalankan kempen pengiklanan dan pemasaran

l Melaksanakan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan di perkhidmatan kami dan memasarkan perkhidmatan kami di luar platform kami

l Berkomunikasi dengan anda mengenai produk atau perkhidmatan yang kami percayai mungkin menarik minat anda

l Menghantar pelbagai pemberitahuan mendorong dan mesej teks kepada anda

E. Untuk meningkatkan perkhidmatan kami dan membangunkan yang baru

l Mengendalikan kumpulan fokus, kajian pasaran, dan tinjauan

l Menilai interaksi dengan pasukan sokongan pelanggan untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami

l Memahami bagaimana ahli biasanya menggunakan perkhidmatan kami untuk memperbaikinya (contohnya, kami mungkin memutuskan untuk mengubah reka bentuk atau ciri tertentu secara besar-besaran berdasarkan reaksi ahli terhadapnya)

l Membangunkan ciri dan perkhidmatan baru (sebagai contoh, kami mungkin memutuskan untuk membina ciri berdasarkan minat yang baru selepas menerima permintaan daripada ahli)

F. Untuk menghalang, mengesan, dan memerangi penipuan dan aktiviti lain yang tidak sah atau tidak dibenarkan

l Mencari dan menangani pelanggaran yang sedang berlaku, disyaki atau didakwa terhadap Terma Penggunaan kami, khususnya melalui ulasan laporan dan interaksi antara ahli

l Memahami dengan lebih baik dan merancang tindakan balas terhadap pelanggaran Terma Penggunaan kami

l Menyimpan data yang berkaitan dengan pelanggaran Terma Penggunaan kami untuk menangani pelanggaran tersebut dan mencegah berulang

l Menjalankan atau melaksanakan hak-hak kami, sebagai contoh, hak-hak yang dinyatakan dalam Terma Penggunaan kami

l Berkomunikasi kepada individu yang mengemukakan laporan, termasuk tindakan yang telah kami ambil sebagai hasil daripada laporan mereka

G. Untuk memastikan pematuhan undang-undang

l Mematuhi keperluan undang-undang

l Membantu pihak berkuasa

Kami juga boleh menggabungkan, mengecam, dan/atau menganonimkan maklumat yang dikumpulkan melalui Perkhidmatan dengan cara yang tidak dapat kami hubungkan maklumat tersebut secara wajar kepada anda atau peranti anda. Kami boleh menggunakan maklumat agregat, yang telah diubahsuai atau yang tidak dikenali untuk apa-apa tujuan.

Untuk memproses maklumat anda seperti yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini, kami bergantung kepada asas-asas undang-undang berikut:

l Menyediakan perkhidmatan kami kepada anda: Sebab kami memproses maklumat anda untuk tujuan A, B, dan C di atas adalah untuk melaksanakan kontrak yang anda ada dengan kami. Sebagai contoh, semasa anda menggunakan perkhidmatan kami untuk membina hubungan yang bermakna, kami menggunakan maklumat anda untuk mengekalkan akaun dan profil anda, menjadikannya boleh dilihat oleh ahli lain, dan mengesyorkan ahli lain kepada anda dan untuk menyediakan ciri-ciri percuma dan berbayar kami kepada anda dan ahli lain.

l Keperluan sah: Kami memproses maklumat anda untuk tujuan D, E, dan F di atas, berdasarkan kepentingan sah kami. Sebagai contoh, kami menganalisis tingkah laku pengguna dalam perkhidmatan kami untuk terus meningkatkan tawaran kami, kami mencadangkan tawaran yang kami fikir mungkin menarik minat anda dan mempromosikan perkhidmatan kami sendiri, kami memproses maklumat untuk membantu menjaga keselamatan ahli kami, dan kami memproses data di mana perlu untuk menegakkan hak kami, membantu pihak berkuasa dan membolehkan kami membela diri dalam kes tindakan undang-undang. Kami juga menyimpan rekod penggantungan pengguna (menangani pelanggaran terma perkhidmatan kami atau garis panduan komuniti kami) dan membenarkan pengguna memberi maklum balas tentang Produk kami, mengemukakan soalan atau meminta bantuan menggunakan Produk kami.

l Mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan: Kami memproses maklumat anda untuk tujuan G di atas di mana ia perlu bagi kami mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan dan untuk membuktikan pematuhan kami dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Sebagai contoh, kami menyimpan data lalu lintas dan data tentang transaksi selaras dengan obligasi penyimpanan data perakaunan, cukai dan lain-lain obligasi data yang diwajibkan oleh undang-undang dan untuk dapat memberi respons kepada permintaan akses yang sah dari pihak berkuasa. Kami juga menyimpan data yang membuktikan persetujuan yang diberikan oleh ahli kepada kami dan keputusan yang mungkin mereka ambil untuk tidak mengambil bahagian dalam ciri tertentu atau pemprosesan tertentu.

l Persetujuan: Jika anda memilih untuk memberikan kami maklumat yang mungkin dianggap sebagai “istimewa” atau “sensitif” di beberapa bidang kuasa tertentu, seperti orientasi seksual anda, anda bersetuju dengan pemprosesan maklumat tersebut mengikut Dasar Privasi ini. Dari semasa ke semasa, kami mungkin meminta persetujuan anda untuk mengumpul maklumat tertentu seperti geolokasi yang tepat atau menggunakan maklumat anda untuk tujuan tertentu yang tertentu. Dalam beberapa kes, anda boleh menarik balik persetujuan anda dengan mengubah tetapan anda (sebagai contoh, berkaitan dengan pengumpulan geolokasi yang tepat) atau dengan menghapuskan kandungan anda (sebagai contoh, di mana anda memasukkan maklumat dalam profil anda yang mungkin dianggap sebagai “istimewa” atau “sensitif”). Dalam mana-mana kes, anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami di alamat yang disediakan pada akhir Dasar Privasi ini.

  1. Bagaimana Kami Mendedahkan Maklumat yang Kami Kumpulkan

Kami tidak menjual maklumat peribadi mengenai pengguna kami. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat tersebut kepada:

A. Perkhidmatan yang kami gunakan untuk memasarkan Connecting. Apabila kami memasarkan Produk kami, kami boleh mendedahkan maklumat kepada laman web dan aplikasi yang kami gunakan untuk memasarkan Produk kami, termasuk Facebook, Google, Twitter, atau yang lain.

B. Penyedia perkhidmatan dan pihak ketiga lain. Kami menggunakan pihak ketiga untuk memproses maklumat bagi pihak kami berdasarkan arahan kami dan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Dasar Privasi ini, termasuk penyedia perkhidmatan yang berkaitan dengan komputasi awan, analitik, keselamatan, penguatkuasaan dasar kandungan (termasuk Garis Panduan Komuniti kami), dan sokongan pengguna.

C. Pihak berkuasa atau pertubuhan kerajaan atau bukan kerajaan. Sekiranya kami percaya bahawa pendedahan adalah wajar bagi mematuhi undang-undang, peraturan atau permintaan undang-undang; untuk melindungi keselamatan, hak atau harta awam, mana-mana individu atau Connecting; atau untuk mengesan, mencegah atau mengatasi tingkah laku yang tidak sah, penipuan, keselamatan atau masalah teknikal, kami boleh mendedahkan maklumat kepada agensi penguatkuasaan undang-undang, agensi kerajaan lain, atau pihak swasta yang diperlukan.

D. Anak syarikat sepenuhnya dan rakan kongsi kami. Sekiranya kami terlibat dalam fusi, akuisisi, muflis, pembubaran, penyusunan semula, atau transaksi atau prosiding serupa yang melibatkan pemindahan maklumat yang dijelaskan dalam Dasar ini, kami akan mendedahkan maklumat anda kepada pihak yang terlibat dalam proses tersebut (contohnya, pembeli).

E. Persetujuan. Kami juga boleh mendedahkan maklumat dari atau mengenai anda atau peranti anda dengan kebenaran anda.

  1. Hak dan Pilihan Anda

Kami ingin anda mengawal maklumat anda, jadi kami ingin mengingatkan anda mengenai pilihan dan alat berikut yang tersedia untuk anda:

l Alat Akses/Kemaskini dalam perkhidmatan. Alat dan tetapan akaun boleh membantu anda mengakses, membetulkan atau mengeluarkan maklumat yang anda berikan kepada kami dan yang berkaitan dengan akaun anda secara langsung dalam perkhidmatan. Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai alat dan tetapan tersebut, sila hubungi pasukan khidmat pelanggan kami untuk bantuan.

l Kebenaran Peranti. Platform mudah alih boleh mempunyai sistem kebenaran untuk jenis data peranti tertentu dan pemberitahuan, seperti kenalan telefon, gambar, perkhidmatan lokasi, pemberitahuan dorongan, dan pengenal pasti pengiklanan. Anda boleh mengubah tetapan anda pada peranti anda untuk memberi kebenaran atau menentang pengumpulan atau pemprosesan maklumat yang berkaitan atau paparan pemberitahuan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, jika anda melakukan itu, beberapa perkhidmatan mungkin akan kehilangan fungsi.

l Batal Pasang. Anda boleh menghentikan semua pengumpulan maklumat oleh aplikasi dengan memadamkannya menggunakan proses pemadaman piawai bagi peranti anda. Ingatlah bahawa memadam aplikasi tidak MENUTUP akaun anda. Untuk menutup akaun anda, sila gunakan fungsi yang berkaitan dalam perkhidmatan.

l Penutupan Akaun. Anda boleh menutup akaun anda dengan menggunakan fungsi yang berkaitan secara langsung dalam perkhidmatan.

Kami juga ingin anda sedar mengenai hak privasi anda. Bergantung di mana anda tinggal, anda mungkin mempunyai hak untuk:

l Akses/Mengetahui. Anda mungkin mempunyai hak untuk meminta salinan maklumat yang kami simpan mengenai anda, dan dalam keadaan tertentu untuk menerima maklumat ini dalam format mudah alih. Anda boleh menggunakan hak akses anda secara langsung dalam perkhidmatan dengan menghantar permintaan.

l Padam/Menghapuskan. Anda boleh meminta kami memadam maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda. Anda boleh menggunakan hak padam anda dengan mengemukakan permintaan.

l Betulkan/Memperbetulkan/Mengemaskini. Anda boleh membetulkan kebanyakan maklumat yang anda berikan kepada kami dengan mengedit profil anda secara langsung dalam perkhidmatan. Sekiranya anda percaya maklumat yang kami simpan mengenai anda adalah tidak tepat, anda boleh menghubungi kami untuk membetulkannya.

l Bantahan/Sekat. Anda mungkin juga mempunyai hak untuk membantah atau meminta kami mengehadkan pemprosesan tertentu. Untuk melakukan ini, sila hubungi kami.

Untuk perlindungan anda dan perlindungan semua ahli kami, kami boleh meminta anda memberikan bukti identiti sebelum kami dapat menjawab permintaan di atas. Ingat, kami boleh menolak permintaan, termasuk jika kami tidak dapat mengesahkan anda, jika permintaan itu adalah tidak sah atau tidak sah, atau jika ia boleh melanggar rahsia dagangan atau hak milik intelek atau privasi atau hak-hak lain seseorang. Jika anda ingin menerima maklumat mengenai ahli lain, seperti salinan mana-mana mesej yang anda terima dari mereka melalui perkhidmatan kami, ahli lain tersebut perlu menghubungi kami untuk memberikan kebenaran bertulis mereka sebelum maklumat itu dibebaskan. Kami juga boleh meminta mereka memberikan bukti identiti sebelum kami dapat menjawab permintaan. Juga, kami mungkin tidak dapat mengakomodasi permintaan tertentu untuk membantah atau mengehadkan pemprosesan maklumat peribadi, terutamanya di mana permintaan seperti itu tidak akan membolehkan kami menyediakan perkhidmatan kami kepada anda lagi. Sebagai contoh, kami tidak dapat menyediakan perkhidmatan kami jika kami tidak mempunyai tarikh lahir anda dan dengan itu tidak dapat memastikan bahawa anda berumur 18 tahun atau lebih.

Jika anda adalah penduduk Virginia, Amerika Syarikat, jika permintaan privasi anda ditolak, anda mungkin boleh merayu dengan menghubungi kami, dan dengan merujuk secara nyata kepada “Rayuan Permintaan Privasi.” Jika anda mempunyai kebimbangan mengenai hasil rayuan anda, anda boleh menghubungi peguam negara bagi negeri anda.

Di beberapa negara, termasuk dalam Kawasan Ekonomi Eropah dan United Kingdom, anda mempunyai hak untuk mengadukan aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data yang sesuai jika anda mempunyai kebimbangan mengenai bagaimana kami memproses maklumat peribadi anda. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pengawal perlindungan data anda di Kawasan Ekonomi Eropah (edpb.europa.eu), dan di United Kingdom (ico.org.uk). Pihak berkuasa perlindungan data yang anda boleh mengadu dengan mungkin pihak tempat tinggal biasa anda, tempat anda bekerja atau tempat pelanggaran yang didakwa berlaku.

  1. Berapa Lama Kami Menyimpan Maklumat

Kami hanya menyimpan maklumat peribadi anda selama yang diperlukan untuk tujuan perniagaan yang sah (seperti yang dinyatakan dalam Bahagian 2) dan seperti yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan. Sekiranya anda memutuskan untuk berhenti menggunakan perkhidmatan kami, anda boleh menutup akaun anda dan profil anda akan berhenti dilihat oleh ahli lain. Sila ambil perhatian bahawa kami akan menutup akaun anda secara automatik jika anda tidak aktif selama tempoh dua tahun. Selepas akaun anda ditutup, kami akan memadam maklumat peribadi anda, seperti yang dinyatakan di bawah:

A. Untuk melindungi keselamatan dan keselamatan ahli kami, kami melaksanakan jendela penyimpanan keselamatan selama tiga bulan selepas penutupan akaun, atau satu tahun selepas larangan akaun. Semasa tempoh ini, kami menyimpan maklumat anda sekiranya perlu untuk menyiasat tingkah laku yang melanggar undang-undang atau merosakkan. Penyimpanan maklumat semasa jendela penyimpanan keselamatan ini berdasarkan kepentingan sah kami serta kepentingan mangsa yang mungkin ketiga.

B. Setelah jendela penyimpanan keselamatan tamat, kami akan memadam data anda dan hanya menyimpan maklumat terhad untuk tujuan yang ditentukan, seperti yang dinyatakan di bawah:

l Kami menyimpan data terhad untuk mematuhi kewajiban penyimpanan data undang-undang: khususnya, kami menyimpan data transaksi selama 10 tahun untuk mematuhi keperluan undang-undang cukai dan perakaunan, maklumat kad kredit selama tempoh pengguna boleh mencabar transaksi dan data “trafik” / log selama satu tahun untuk mematuhi kewajiban penyimpanan data undang-undang. Kami juga menyimpan rekod persetujuan yang diberikan oleh ahli untuk kami selama lima tahun sebagai bukti pematuhan kami dengan undang-undang yang berkenaan.

l Kami menyimpan maklumat terhad berdasarkan kepentingan sah kami: kami menyimpan rekod jagaan pelanggan dan data sokongan serta lokasi yang tidak tepat untuk muat turun/pembelian selama lima tahun untuk menyokong keputusan jagaan pelanggan kami, menegakkan hak kami dan membolehkan kami membela diri jika ada tuntutan, maklumat tentang kewujudan akaun dan langganan yang lepas, yang kami padam tiga tahun selepas penutupan akaun terakhir anda untuk memastikan ramalan kewangan dan pelaporan yang betul dan tepat, data profil selama satu tahun dalam antisipasi tindakan undang-undang yang mungkin, bagi menjalankan, menjalankan atau mempertahankan tuntutan undang-undang, dan data yang diperlukan untuk menghalang ahli yang dilarang daripada membuka akaun baru, selama yang diperlukan untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penting ahli kami.

l Kami merakam perbualan dalam semua bilik perbualan supaya kami dapat menyiasat sebarang aduan mengenai pelanggaran Garis Panduan Komuniti atau Terma Perkhidmatan kami, atau tingkah laku atau kandungan haram atau haram lain. Ini adalah sebahagian daripada komitmen kami kepada anda di bawah Terma Perkhidmatan ini untuk menyediakan ruang perbualan yang paling selamat mungkin bagi perbualan anda, dan untuk memerangi tingkah laku dan kandungan haram dan merosakkan. Kami akan menyimpan rakaman selama yang munasabah diperlukan untuk menyiasat pelanggaran yang mungkin. Dengan bercakap di bilik atau di mana-mana dalam Produk kami, anda mengakui bahawa Connecting dan pengguna kami boleh merakam suara dan kandungan Pengguna lain, dan boleh menggunakan rakaman itu dalam cara yang konsisten dengan Dasar Privasi kami.

l Akhirnya, kami menyimpan maklumat berdasarkan kepentingan sah kami di mana terdapat isu yang masih belum atau berpotensi, tuntutan atau pertikaian yang memerlukan kami menyimpan maklumat (terutamanya jika kami menerima perintah mahkamah undang-undang yang sah atau permintaan yang meminta kami menyimpan data (dalam hal ini kami perlu menyimpan data untuk mematuhi kewajiban undang-undang kami) atau jika data sebaliknya adalah perlu sebagai sebahagian daripada prosiding undang-undang).

  1. Pemindahan Data Rentas Sempadan

Kongsi maklumat yang dinyatakan dalam Seksyen 3 melibatkan pemindahan data rentas sempadan ke Korea Selatan dan bidang kuasa lain yang mungkin mempunyai undang-undang yang berbeza tentang pemprosesan data. Apabila kami memindahkan maklumat peribadi keluar daripada EEA, United Kingdom, Switzerland atau negara-negara lain yang undang-undang perlindungan data telah dianggap mencukupi oleh Komisi Eropah atau badan kerajaan yang kompeten lain, kami menggunakan klausa kontrak standard (klausa kontrak standard adalah komitmen antara syarikat-syarikat yang memindahkan data peribadi, yang mengikat mereka untuk melindungi privasi dan keselamatan data anda) atau mekanisme pemindahan yang sesuai lain. Kami sedang dalam proses menilai pemindahan kepada vendor kami dan asas undang-undang yang berkaitan setelah keputusan Mahkamah Keadilan Kesatuan Eropah yang baru-baru ini mengenai pemindahan data peribadi ke Korea Selatan.

  1. Tiada Kanak-kanak Dibenarkan

Perkhidmatan kami terhad kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas. Kami tidak membenarkan individu di bawah umur 18 tahun di platform kami. Jika anda menduga bahawa seorang ahli berumur di bawah 18 tahun, sila gunakan mekanisme pelaporan yang tersedia dalam perkhidmatan.

  1. Perubahan Dasar Privasi

Kerana kami sentiasa mencari cara baru dan inovatif untuk membantu anda membina hubungan yang bermakna dan berusaha untuk memastikan penjelasan mengenai amalan data kami sentiasa terkini, dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa. Kami akan memberi anda notis sebelum perubahan bahan berkuat kuasa supaya anda mempunyai masa untuk mengkaji perubahan tersebut.

  1. Bagaimana untuk menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Dasar Privasi ini, sila hubungi support@connectingapp.co.kr

Melalui pos : 3F, 424 Youngdong dae-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republik Korea, 06174